Fabaceae cesalpinioideas

"Ibirapitá", "Árbol de Artigas"
"Pata de vaca", "Pezuña de vaca" o "Falsa caoba"
Compartir